Indicatietest

Doe nu jouw gratis indicatietest en ontdek jouw kwaliteiten
De indicatietest is bedoeld om een indruk te krijgen van jouw specifieke kwaliteiten in een team of organisatie. Ben je een voortrekker, ideeëngever of organisator? Of heb je een combinatie van verschillende kwaliteiten? Deze test kan daar duidelijkheid over geven.

Je krijgt zeven startzinnen te lezen, die gevolgd worden door telkens acht verschillende vervolgzinnen. Bepaal van iedere vervolgzin in hoeverre jij je eigen gedrag of houding hierin herkent. Gebruik de cijfers van 1 t/m 5 om de mate van herkenning uit te drukken:

1Ik herken mezelf hier helemaal niet in. Ik heb er moeite mee dit te doen.
2Ik herken me hier weinig in. Ik denk dat ik dit zelden doe.
3Ik denk dat ik dit wel in me heb, maar dat deze reactie er alleen in bepaalde omstandigheden uit komt.
4Ik herken mezelf hier wel in. Ik doe dit vrij regelmatig.
5Ik herken mezelf hier sterk in.
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. Na het insturen van de test nemen wij contact met je op om de uitslag door te spreken.

Persoonlijke gegevens

Test

Ik graag probleemsituaties analyseer om vervolgens keuzemogelijkheden kritisch af te wegen.
Ik graag organiseer en praktische problemen wil oplossen.
Ik het prettig vind om goede samenwerkingsrelaties op te bouwen.
Ik graag invloed uitoefen op de besluitvorming en iets wil bereiken.
Ik graag allerlei mensen ontmoet die iets interessants te bieden hebben, zakelijk of persoonlijk.
Ik graag mensen tot overeenstemming breng over gezamenlijk te ondernemen stappen.
Ik me graag met volle aandacht wijd aan een concrete taak waar ik zelf ook praktisch mee bezig kan zijn.
Ik me graag met vraagstukken bezighoud die mijn intelligentie en verbeeldingskracht prikkelen.
Dat ik het (in stilte) interessant vind mijn collega’s als persoon beter te leren kennen en dat ik het niet nodig vind mezelf op de voorgrond te plaatsen.
Dat ik niet bang ben de opvattingen van anderen te bestrijden of met voorstellen te komen als het gaat om het bepalen van de juiste koers.
Dat ik meestal wel objectieve argumenten vind om onjuiste voorstellen of meningen van tafel te krijgen of te corrigeren.
Dat ik het vermogen heb zaken goed te regelen en activiteiten planmatig aan te pakken.
Dat ik me gestimuleerd voel creatief te denken en met originele ideeën te komen.
Dat ik me persoonlijk inzet om concrete zaken die gedaan moeten worden zo goed mogelijk aan te pakken en op tijd af te hebben.
Dat ik ervan hou me te oriënteren buiten de eigenlijke groep en gebruik te maken van externe contacten.
Dat ik, hoewel ik wel geïnteresseerd ben in alle meningen, zonder aarzelen vaststel wat er gebeuren moet als er een beslissing moet worden genomen.
Lukt het me mensen in een richting te sturen, zonder ze onder druk te zetten.
Ben ik er sterk mee bezig dat we geen fouten maken of praktische zaken over het hoofd zien.
Stuur ik op daden aan, om te voorkomen dat er tijd verloren gaat of hoofdzaken uit het oog worden verloren.
Ben ik erop gericht de zaak anders dan anderen te bekijken.
Ben ik altijd bereid een goed idee te ondersteunen, als dat de communicatie bevordert en in het algemeen belang is.
Ben ik altijd uit op nieuwe ideeën en ontwikkelingen en raak ik snel enthousiast.
Geloof ik, dat mijn kritische geest een belangrijke bijdrage levert om onjuiste beslissingen te voorkomen.
Kan men er vast op aan, dat alle belangrijke zaken ook uitgevoerd worden.
Ik denk, dat ik vaak nieuwe mogelijkheden weet te ontdekken en openingen zie voor een onverwachte oplossing of wending in de discussie.
Ik kan goed overweg met de meeste mensen en kan ze goed helpen bij problemen.
Het gaat me meestal goed af ideeën naar voren te brengen en mensen daarvoor enthousiast te maken.
Ik weet scherp te signaleren wanneer iemand iets waardevols kan bijdragen tot de doelstellingen van het team en ik kan de verschillende bijdragen goed samenvoegen tot een geheel.
Mijn vermogen zaken af te ronden is groot - waarschijnlijk doordat mijn persoonlijke efficiency en inzet groot is.
Ik ben bereid impopulair te zijn (voor een tijdje) en de kar te trekken als dat leidt tot resultaten die uiteindelijk de moeite waard zijn.
Meestal heb ik in de gaten wat haalbaar en realistisch is en blijf ik vrij nuchter in mijn benadering.
Ik kan redenen aanwijzen voor een betere aanpak of visie, zonder daarbij mijn objectiviteit te verliezen.
Ik voel me alleen maar op mijn gemak als bijeenkomsten goed gestructureerd verlopen en op een goede manier worden geleid.
Ik ga soms te snel mee met anderen, waarvan ik meen dat ze het redelijk zien, zonder dat het voldoende is doorgesproken met degenen met een andere visie.
Ik heb de neiging teveel te praten, als ik enthousiast ben voor een bepaald idee.
Mijn objectiviteit maakt het me moeilijk vlot en enthousiast met anderen mee te gaan en mijn betrokkenheid te tonen.
Ik word soms als drammerig en autoritair beschouwd als er iets gebeuren moet.
Ik vind het moeilijk me vanaf het begin te manifesteren, misschien omdat ik de mensen eerst goed moet kennen voordat ik me voldoende op mijn gemak voel.
Ik neig ertoe helemaal op te gaan in ideeën die bij me zijn opgekomen en daardoor contact te verliezen met de dingen die gaande zijn.
Mijn collega’s denken, dat ik me onnodig druk maak over details en over de kans dat dingen mis kunnen gaan.
Zou ik me het liefst eerst een tijdje terugtrekken om iets te bedenken voordat ik met iets op de proppen zou komen.
Zou ik meteen diegenen opzoeken om mee samen te werken, die zich het meest positief zouden opstellen en waar ik sympathie voor zou voelen.
Zou ik eerst de omvang van mijn taak verkleinen, door te onderzoeken welke personen het best een bepaalde bijdrage zouden kunnen leveren.
Zou mijn gevoel voor wat er direct dient te worden aangepakt er wel voor zorgen dat we meteen aan de slag zouden kunnen gaan.
Geloof ik, dat ik kalm zou blijven en mijn vermogen om objectief te denken zou bewaren.
Zou ik - ondanks de druk - het probleem eerst opdelen om het vervolgens stapsgewijs aan te pakken.
Zou ik de leiding wel op me willen nemen om een duidelijke koers uit te zetten.
Zou ik discussies stimuleren om op ideeën te komen en externe hulpbronnen aanboren.
Dat ik vaak mijn ongeduld laat merken als mensen de voortgang en de samenwerking in de weg staan.
Dat anderen me bekritiseren omdat ik te analytisch en te afstandelijk ben.
Dat mijn bezorgdheid, dat de dingen goed gebeuren, er wel eens toe leidt dat ik het geheel niet meer overzie en zelf te druk bezig ben.
Dat ik me gauw verveel en telkens door nieuwe uitdagingen weer op gang gebracht moet worden.
Dat ik het moeilijk vind op gang te komen als de doelstellingen niet duidelijk geformuleerd zijn.
Dat het me soms niet lukt anderen de ingewikkeldheden die me door het hoofd spelen duidelijk te maken, terwijl ik toch weet dat het een goed idee is.
Dat ik vrij nuchter en taakgericht ben en te weinig rekening hou met gevoelens en gevoeligheden van anderen.
Dat ik vaak aarzel mijn nek uit te steken, als ik daarmee veel oppositie oproep.
Eén of meer velden geven een foutmelding. Kun je de velden controleren?