Het werving- en selectieproces

Werkwijze voor bedrijven

Je hebt je vacature al op een vacaturesite geplaatst. Onder de medewerkers is al gevraagd of iemand een geschikte kandidaat kent. Maar helaas is de juiste persoon nog niet in beeld. Je wilt dat iedereen die voor de functie in aanmerking komt op de hoogte is van het bestaan van de vacature. En je wilt dat die personen een goed beeld kunnen vormen van de functie en de werkzaamheden. Ook moet duidelijk zijn waar je bedrijf zich als werkgever in onderscheid.

Bij MovetoCatch helpen wij jou in 7 stappen aan de beste match.

Stap 1: de voorbereiding

Door het invullen van ons ambitieformulier krijg je een beter beeld van jouw ambitie. Het wordt helder wat jouw wensen zijn. Deze informatie helpt ons bij de voorbereiding op ons gesprek over de volgende stap die je wilt zetten. Daarna maak je onze indicatietest waarvan je de uitslag per e-mail als PDF-document toegestuurd krijgt. De meeste mensen vinden het interessant om die rapportage te lezen en herkennen zichzelf daarin.

 

Stap 2: online zichtbaarheid

Ons creatieve team komt op locatie een serie video’s en foto’s maken dat een zo eerlijk en goed mogelijk beeld geeft van de organisatie en jouw medewerkers. We verzamelen aanvullend materiaal en quotes van medewerkers uit jouw organisatie. Deze beelden en teksten komen op jouw informatieve bedrijfspagina en vacaturepagina te staan. Met deze pagina’s ben je zowel met het bedrijf als de vacature goed zichtbaar voor een grote groep werkzoekenden die regelmatig onze website bezoeken.

 

Stap 3: werving

Zodra we weten wat we zoeken en wat we kunnen vertellen gaan we met de werving aan de slag. We selecteren kandidaten met een scherp oog voor competenties en de match met de organisatiecultuur. Iedereen die geschikt zou kunnen zijn brengen wij in kaart.

We doorzoeken onze kandidatendatabase en doen uitgebreid onderzoek op LinkedIn. Alle potentiële kandidaten benaderen we op een actieve en enthousiaste wijze. We polsen of deze personen open staan voor een volgende stap of een andere werkomgeving. En uiteraard informeren we hen over de vacature en de mogelijkheden. Persoonlijke direct marketing noemen wij dat.

De vacatureschets zetten we uit op diverse vacaturesites. Via social media communiceren we voor en over jouw bedrijf. In alle communicatie uitingen naar de arbeidsmarkt leiden wij de lezer naar jouw bedrijfspagina welke wij voor je inrichten op onze website. Daarop presenteren we jouw bedrijf en medewerkers aan de arbeidsmarkt met foto’s, tekst, film en quotes.

 

Stap 4:  selectie

We inventariseren de geïnteresseerde kandidaten. Door met ze in gesprek te gaan achterhalen we wie geschikte kandidaten zijn voor de functie. Het motivatieformulier en de indicatietest die deze personen invullen geven ons nog meer inzicht.

Indien nodig verzorgen we aanvullend een referentieonderzoek. In dat geval nemen we contact op met personen die de kandidaat en zijn functioneren goed kent. Zo krijgen we een goed beeld van de sterke en zwakke punten van de kandidaat en in welke omgeving en omstandigheden de kandidaat goed of juist minder goed functioneert.

Je ontvangt van de kandidaten die interesse hebben en wij geschikt achten voor de functie, het cv, het door de kandidaat ingevulde motivatieformulier en de uitslag van de indicatietest. In de begeleidende mail geven wij onze eerlijke bevindingen aan.

 

Stap 5: kennismaking

Wij regelen een kennismakingsgesprek met de kandidaten die jullie persoonlijk willen ontmoeten. In enkele gevallen is de matchmaker waarnemend aanwezig tijdens het gesprek. Na het gesprek hebben wij altijd contact met zowel de kandidaat als het bedrijf om te vernemen wat de indrukken zijn.

Wij adviseren potentiële collega’s te betrekken in de gesprekken. Zo creëer je draagvlak voor de nieuwe medewerker in je organisatie. De kandidaat weet hierdoor ook met wie hij of zij te maken krijgt.

Soms is het goed de nieuwe medewerker de gelegenheid te bieden een dag(deel) mee te lopen in het bedrijf. Stagelopen, even snuffelen, een indruk krijgen hoe een werkdag eruit kan zien en hoe het er onderling aan toe gaat op het bedrijf.

 

Stap 6: overeenkomst & match

Zodra er een match is begeleiden wij het proces om met elkaar tot overeenstemming te komen. Wij gaan voor een duurzame match en denken daarom mee met de kandidaat en het bedrijf.

 

Stap 7: indiensttreding

Zodra de handtekeningen gezet zijn en de startdatum bekend is adviseren wij om aandacht te geven aan de start van jouw nieuwe medewerker. Zorg voor een ingerichte werkplek, een kennismaking met het bedrijf en een inwerkprogramma. Zorg ervoor dat de medewerker zich welkom voelt en zijn ambities kan waarmaken.

Neem vandaag nog contact op!