Directiefuncties – onder de radar

 • Zuid-Holland
 • Ervaren
 • Tuinbouw/handel
 • Leiderschap en ondernemerschap

WAT HOUDT HET IN?

Functie

Heb jij de ervaring, de persoonlijkheid en het leiderschap om in de komende tijd richting te geven, aan de verdere autonome ontwikkeling van een volop ondernemende handelskwekerij? Of geloof jij in schaalvergroting door samenwerking en ben je in staat het management en de organisatie van weer een andere onderneming, te begeleiden in verdere professionalisering en groei? Beschik jij vooral over operationeel- organisatorische vaardigheden en ervaring. En ben jij een doelmatige Peoplemanager? Weer een andere relatie helpen wij in de zoektocht naar versterking van het managementteam, met als doel de ondernemer vrij te spelen, zodat die zich meer nog op de langere termijn en het daarvoor benodigde ondernemerschap kan richten.
Onder de Radar zijn wij voor verschillende ondernemingen op zoek naar passende kandidaten voor

Algemeen- en Operationele Directie posities.
Leiding geven aan de bedrijfsvoering, de organisaties ontwikkelen en verder brengen.


WAT GA JE DOEN?

Opdracht

De situatie:

Maatschappelijke- en marktontwikkelingen gaan snel. Het vraagt visie en leiderschap om bedrijven en organisaties  daarop aan te passen. Energietransitie, afnemende beschikbaarheid van middelen, verwachtingen en eisen van klanten, schaalgrootte, vaderschapsverlof, de arbeidsmarkt en internationaliseren of lokaal produceren. Om maar even een paar thema’s te noemen. Er zijn ondernemer eigenaren van in de 50, die op zoek zijn naar kandidaten die het stokje van de dagelijkse leiding, van hen over kunnen nemen. Er zijn bedrijven met zodanige groei en ambitie waarbij het tijd wordt de kwaliteit en capaciteit van de directie te versterken. En er zijn ondernemer eigenaren die bewust het managementteam met iemand ‘van buitenaf’ willen uitbreiden zodat in meerdere opzichten van aanvulling sprake is.


HERKEN JIJ JE HIERIN?

Profiel

Wat zoeken deze ondernemer eigenaren:

Kennis en ervaring in de tuinbouwketen, dat vinden deze ondernemers stuk voor stuk belangrijk.
Verder gaat het naast vaardigheden en kwaliteiten om leiderschap en persoonlijkheid. Op een rij:

 • Leiderschap en ondernemerschap: vooruit kijken, koers bepalen, richting geven, mensen mee krijgen;
 • Analytisch vermogen, zaken doorzien, scherpte en doortastend zijn;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Het bijpassend benodigde energieniveau: voor de korte en de langere termijn;
 • Brede werk- en managementervaring in specifiek één of meerdere ondernemingen in de hortibusiness.

WAAR WERK JE?

Bedrijf

Je komt te werken in, geeft leiding aan: één van de mooie ambitieuze bedrijven die in Zuid-Holland in de tuinbouwketen actief zijn. Logistiek, productie, informatie- en productstromen. Een ondernemer eigenaar die zich al jaren met ziel en zaligheid geeft voor de ontwikkeling en groei van de onderneming. Medewerkers, betrokken mannen en vrouwen die met hun drive en passie zich met de ondernemer en collega’s dagelijks inzetten om ervoor te zorgen dat het allemaal draait zoals het moet. En meer dan dat: elke dag een beetje beter.

Deze fantastische medewerkers, de ‘kartrekkers’, de ondernemer eigenaar en de mannen en de vrouwen die op de werkvloer er elke dag voor zorgen dat al het werk netjes, in 1x goed en efficiënt wordt uitgevoerd: die verdienen jou als algemeen directeur.
Die verdienen jou, omdat jij verstandig omgaat met de bedrijfsbelangen en omdat je oog hebt voor mens en organisatie.WAT STAAT ER TEGENOVER?

Aanbod

Het aanbod:

 • Een uitgebreid traject van kennismaken. Met de ondernemer eigenaar en mensen breder in de organisatie;
 • Als het past: unieke uitdagende directiefuncties bij verschillende ondernemingen in de tuinbouwketen;
 • Elk van de bedrijven onderscheiden zich stevig in hun markt met product en of specifieke bedrijfsvoering;
 • Het vertrouwen van de ondernemer eigenaren, om leiding te gaan geven aan de door hen opgerichte en uitgebouwde bedrijven;

Je kan rekenen op een bij de zwaarte van de functie passend salaris met overige bijbehorende arbeidsvoorwaarden. Sommige van de ondernemer eigenaren bieden de, voor de langere termijn juist overtuigend passende kandidaat, de mogelijkheid mede ondernemer eigenaar te worden.