Samen planmatig werken

January 9, 2024 2:33 pm Published by

“Job heeft mij goed geholpen bij mijn oriëntatie. Hij is betrokken, onderzoekend, motiveert mij, werkt planmatig met je toe naar een doel.”

Categorised in:

This post was written by MovetoCatch - beheren