Dry Hydroponics

DE EXPERTISE

Het bedrijf

Vanuit het kantoor en de demokas in Schipluiden verovert Dry Hydroponics met groeiend team van 6 mensen de wereld met het Dry Hydroponics teeltsysteem. Met het systeem wordt het mogelijk om cyclische gewassen te telen zoals zoals sla, kruiden en zomerbloemen. De teelt dobbert op drijvers waarbij de planten in trays staan. Het ontwerp biedt in dit systeem gewas de mogelijkheid op een zo natuurlijk mogelijke wijze de mogelijkheid om water, licht, meststoffen, CO2 en zuurstof op te nemen zonder dat er veel handelingen te verrichten zijn.

From their office and demo greenhouse in Schipluiden and with a staff consisting of 6 team members, Dry Hydroponics is conquiring the world with the Dry Hydroponics cultivation system. The system makes it possible to grow short cycle crops such as lettuce, herbs and summer flowers. In cultivation ponds filled with nutrient rich water, the crops grow in cropholders placed on floats. This patented design allows crops to acquire sufficient amounts of water, light, nutrients, CO2 and oxygen at all times. The crops grow in a natural way without necessary human intervention.

MORE ABOUT DRYHYDRPONICS


OVER HET BEDRIJF

De achtergrond

Het team houdt zich bezig met innovatie, verkoop, werkvoorbereiding, inkoop, bouwbegeleiding, teeltbegeleiding en ondersteunende activiteiten. Iedereen heeft passie voor zijn deel van het werk en werkt graag samen aan het toenemende aantal projecten en tevreden klanten. We opereren, zolang het nog past, vanuit onze demokwekerij in Schipluiden.

The team is active in innovation, sales, construction preparation, purchase, construction supervision, crop supervision and supporting activities. Everyone is passionate about his task and likes to participate in a growing number of projects that lead to a growing number of customers. We operate, as long as there’s room enough, from our demo nursery in Schipluiden.


WERKEN BIJ DEZE TOPWERKGEVER

Vacatures